Label

Vietnamese wedding song

Advertisemen 300x250
Vietnamese wedding song 

Deer Hunter: Original Motion Picture Soundtrack
Deer Hunter: Original Motion Picture Soundtrack

Đám Cưới Chúng Mình - Nguyễn Đức Quang
Đám Cưới Đầu Xuân - Trần Thiện Thanh
Em Đẹp Nhất Đêm Nay - nhạc Pháp
Hãy Yêu Nhau Đi - Trịnh Công Sơn
Lời Tỏ Tình Dễ Thương - Ngọc Sơn
Ra Giêng Anh Cưới Em
Ngày Tân Hôn - Phạm Duy
Đám Cưới Trên Đường Quê - Hoàng Thi Thơ
Anh - (biểu diễn bởi Trần Tâm/Mỹ Lệ)
Ngày Vui Bên Nhau
Ngày Vui Hai Đứa
Ngày Xuân Vui Cưới - Quốc Anh
Tơ Hồng - Nhất Sinh
Ultimate Chick Flick Soundtrack
Ultimate Chick Flick Soundtrack

All To You (Mother Son Wedding Song)

All To You (Mother Son Wedding Song)

Wedding Song (There Is Love)
Wedding Song (There Is Love)

Bing Crosby: Screen Legend Collection (Double or Nothing / East Side of Heaven / Here Come the Waves / If I Had My Way / Waikiki Wedding)
Bing Crosby: Screen Legend Collection (Double or Nothing / East Side of Heaven / Here Come the Waves / If I Had My Way / Waikiki Wedding)

Vietnamese wedding songs, be it the traditional wedding songs or the modern latest ones, are very popular and usually live wedding bands are present at most marriages that play the music on traditional musical instruments or modern equipment. Most of the Vietnamese wedding songs mp3 are available online for free download or one can listen to the music online on radio station. The traditional songs are much more famous than the new music and the lyrics are simple and fun and have rich meanings. The videos and clips too are available for free download or can be seen online for free.

I Will Be Here: 25 Best Wedding & Love Songs
I Will Be Here: 25 Best Wedding & Love Songs

Popular Love Songs & Wedding Music (Easy Piano)
Popular Love Songs & Wedding Music (Easy Piano)
Advertisemen 336x280

Read Also:

Related Posts
Disqus Comments